Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 14:19 CET
Podrobný popis akce číslo 5-07-2-01
     Roční období - hrové činnosti v prvouce a přírodovědě Akce č. 5-07-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář je zaměřen na možnosti netradiční výuky s prvky dramatické výchovy a prevence rizikového chování v prvouce a přírodovědě. Aktivity vhodné k uplatnění v každém ŠVP - didaktické hry, projektové vyučování, integrovaná tematická výuka, skupinová práce, prvky tvořivé dramatiky, netradiční učební pomůcky.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ a speciálních škol
Lektor:Mgr. Zdeněk Petržela
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-943/2016-1-162
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
17. květen 2018 10. květen 2018 12:00 - 16:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 507201 číslo vzdělávací akce 5-07-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích