Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 23. leden 2019 @ 07:18 CET
Podrobný popis akce číslo 4-01-2-08
     Profesní rozvoj učitelů - OBJEDNÁVKA Akce č. 4-01-2-08

Obsah: Program:

27. 8. 10:00 - 14:00 hodin Mgr. Luboš Lisner Obecná didaktika v praxi základní umělecké školy
14:00 - 16:30 hodin sborovna
28.8. 10:00 - 16:00 hodin PhDr. Bernardová Ph.D. Hodnocení a sebehodnocení v práci pedagoga ZUŠ
29.8. 9 - 13:00 hodin Etiketa Jan Holata

Určeno:učitelům ZUŠ
Lektor:PhDr. Dana Bernardová, Ph.D., Jan Holata, Mgr. Luboš Lisner
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program na objednávku ZUŠ Jičín

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
27. - 29. srpen 2018 25. červen 2017 10:00 - 14:00 hodin Prostřední mlýn, Železnice u Jičína   Přihláška na všechny termíny
28. srpen 2018 ----------     10:00 - 16:30 hodin Prostřední mlýn, Železnice u Jičína    
29. srpen 2018 ----------     9:00 - 13:00 hodin Prostřední mlýn, Železnice u Jičína    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 401208 číslo vzdělávací akce 4-01-2-08
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích