Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 14:23 CET
Podrobný popis akce číslo 4-03-2-01
     Nápadník do češtiny pro žáky se SVP Akce č. 4-03-2-01

Obsah: Seminář je zaměřen na nástroje vedoucí ke zvýšení efektivity učení pravopisných pravidel u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (mentální handicap, dysortografie). Příčiny selhávání při učení pravopisných pravidel dle neuropsychologického pohledu B. Sindelárové. Podmínky efektivního učení pravopisu jako východisko k multisenzorickému přístupu při učení pravopisných pravidel. Učení pravopisných pravidel s využitím cílené hry, prožitku, říkadel, písniček a výtvarného zpracování. Význam aktivní opravy chyb, práce s pravopisnými tabulkami.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Stanislava Emmerlingová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-943/2016-1-162
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. únor 2018 07. únor 2018 9:00 - 14:00 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 403201 číslo vzdělávací akce 4-03-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích