Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 23. leden 2019 @ 07:19 CET
Podrobný popis akce číslo 1-00-2-12
     Setkání ředitelů ZUŠ Akce č. 1-00-2-12

Obsah: Pracovní setkání ředitelů ZUŠ zaměřené na řešení aktuálních problémů.

Program:
18. 4. 2018 9:00 - 10:00 hodin prezence, ubytování
10:00 - 12:00 hodin ČŠI Mgr. Renata Nehybová
12:30 - 13:30 hodin oběd
13:30 - 16:30 hodin Bc. Jiří Stárek Laederschip -Jak efektivně zvládat každodenní řízení
16:30 - 18:00 hodin informace Asociace ZUŠ ČR a Krajské umělecké rady, diskuse
18:00 - 19:00 hodin večeře

19. 4. 2018 7:30 - 9:00 hodin snídaně
9:00 - 13.00 hodin Mgr. Svatava Odlová - aktuální informace
13:00 - 14:00 hodin oběd, ukončení programu
Určeno:ředitelům, zástupcům ředitele ZUŠ a dalším zájemcům
Lektor:Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Renata Nehybová a Bc. Jiří Stárek, Bc. Jaroslava Komárková a Lubor Bořek
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: www.bonato.cz mapy
Poplatek: 1 500 Kč
Poznámka: Ubytování (1 lůžkový - 1 090 Kč, 2 lůžkový pokoj - 690 Kč/os - požadavky nahlásit do 17. 3. 2018) a strava bude přihlášeným účastníkům zajištěna, není součástí poplatku, každý účastník uhradí samostatně v hotovosti. Doprava na místo individuální. Program není akreditován MŠMT ČR. Informace o místu konání na www.bonato.cz. Přihlásit se lze elektronicky na www.cvkhk.cz nebo na e-mail: kuncova@cvkhk.cz. Harmonogram programu bude přihlášeným účastníkům zaslán. !Změna v programu!

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. - 19. duben 2018 17. březen 2018 ST 9:00 - 10:00 hodin prezence; ČT do 13:00 hodin Hotel Bonato Náchod, Lázeňská 102   Přihláška na všechny termíny
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100212 číslo vzdělávací akce 1-00-2-12
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích