Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 20. leden 2019 @ 21:12 CET
Podrobný popis akce číslo 3-10-2-04
     Boomwhackers Akce č. 3-10-2-04

Obsah: Hudební dílna věnovaná hře na unikátní nástroj orffovského typu, ukázkám pracovních materiálů pro inspiraci a metodickým postupům, díky nimž lze výuku udělat efektivnější a atraktivnější. Boomwhackers je sada unikátních perkusních nástrojů, které jsou laděny na určité tóny a díky odlišné délce každý kus při úderu vydává jinak vysoký tón. Tyto nástroje nabízí možnosti, které jsou pro jiné perkuse za hranicí možností. Boomwhackers jsou vhodné pro amatéry i profesionály, do školní výuky i do volnočasových aktivit, jsou snadno ovladatelné, pro všechny bezpečné a barevně atraktivní. Lze s nimi hudebně tvořit nejen v malých skupinkách. Hra na ně je vynikající způsob, jak zapojit každého jednotlivce velké skupiny.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD a pedagogům volného času
Lektor:Ing. Katarína Kalvodová
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. květen 2018 30. duben 2018 8:30 - 12:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 310204 číslo vzdělávací akce 3-10-2-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích