Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 20. únor 2019 @ 17:34 CET
Podrobný popis akce číslo 3-04-2-01
     Storytelling Akce č. 3-04-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář částečně vedený v anglickém jazyce, zaměřený na příběhy, pohádky a fantazie ve výuce angličtiny. Poslech, vyprávění a dramatizace příběhů s mladšími dětmi, hry a aktivity k přímému využití ve třídě. Možnosti rozvíjení komunikativních kompetencí žáků.
Určeno:učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ, pedagogům volného času a vychovatelům ŠD
Lektor:PaedDr. Dana Mašínová
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24265/2016-1-786
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
16. únor 2018 07. únor 2018 10:00 - 14:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 304201 číslo vzdělávací akce 3-04-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích