Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 17. únor 2019 @ 20:01 CET
Podrobný popis akce číslo 4-01-2-05
     Jak na citlivá témata dialogovou formou/ Objednávka Akce č. 4-01-2-05

Obsah: Seminář je zaměřen na podporu bezpečného klimatu ve škole v souvislosti s problematikou sociálního znevýhodnění, sexuální orientace mládeže, kulturní odlišností a důsledky projevující se v dopadu na vzdělávání a chování v prostředí třídy, školy.
Seznámení se současným stavem dnešní mládeže v oblasti partnerství a sexuality. Vliv ztráty tabu vlivem neomezeného přístupu k informacím pomocí internetu a dopad. Úkol pro vyučující je korigovat a upřesnit sady informací formou důvěry a důvěryhodnosti, nabídka nástrojů k jejich etickému budování a podpoře spolupráce mezi žáky a pedagogy. Vedení rozhovoru s mladými lidmi, prevence rizik. Opoziční protesty, chování a vzdor jako důsledek nesoběstačnosti a nesvobodné existence vedoucí k narušení klimatu ve škole.

Určeno:učitelům SOŠ a SOU
Lektor:PhDr. Jan Svoboda
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Poplatek: cena smluvní
Poznámka: Objednávka SŠ a VOŠ Jičín

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
2. únor 2018 08. říjen 2017 9:00 - 15:30 hodin SPŠ a VOŠ Jičín, Komenského náměstí 45   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 401205 číslo vzdělávací akce 4-01-2-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích