Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 14:09 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-16
     Asistent pedagoga v praxi Akce č. 1-01-2-16

Obsah: Podpora kompetencí asistentů pedagoga (AP) v praxi základních škol, kteří si potřebují doplnit a ověřit aktuální informace o současných trendech a potřebách zapojení žáků se SVP do výuky. Charakteristika nejčastějších typů poruch a postižení (SPU, PAS) z hlediska požadavků na znalosti a kompetence asistenta pedagoga. Možnosti a způsoby podpory žáků se SPU a celého kolektivu třídy v průběhu vyučování - příklady specifických situací a odpovídajících reakcí S sebou AP. Zásady optimální spolupráce s pedagogem, příklady rizikových situací a jejich důsledků. Schopnost AP pedagoga charakterizovat třídní kolektiv, ve kterém spolupracuje s inkludovaným žákem, a vyhodnotit aktuální pozitiva i problémy. Příklady praktických situací, spojených s provozem ve škole i mimo školu v souvislosti s kompetencemi AP (přestávky, výjezdy, školní akce, podávání a účinky léků, komunikace s rodiči).
Určeno:asistentům pedagoga na ZŠ
Lektor:PaedDr. Zdeňka Kašparová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít kolem prodejny Kubík směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
30. duben 2018 23. duben 2018 9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101216 číslo vzdělávací akce 1-01-2-16
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích