Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 20:33 CET
Podrobný popis akce číslo 4-02-2-06
     Pokusy v mateřské škole Akce č. 4-02-2-06

Obsah: Pracovní dílna zaměřená na možnosti a způsoby, jak děti motivovat k zájmu o fyzikální jevy, jak dávat do souvislostí známé skutečnosti a poznatky z pokusů, uplatňovat technickou představivost a vynalézavost. Nápady a náměty na konkrétní experimenty včetně jejich vyzkoušení. Výroba pomůcek a výrobků do svého pedagogického portfolia. Přehled pokusů: Hry se vzduchem (foukané pokusy, výroba a házení různých letadélek, bublifuky, větrníky, padáčky, bublinková lahev,.), hry s optikou (lupy, dalekohled, zrcadla, světlo a rozklad světla, optické hry a klamy, výtvarný rámeček), hry s vodou a barvami (přenášení vody, poměřování objemu, savost materiálů, zapouštění barev, průsvity barev, míchání, kouzla se sáčkem a se skleničkou, plave-neplave a jak to změnit), hry s potravinami (povrchové napětí vody, chemická reakce kypřícího prášku a octa, změna barev vlivem dochucení), hry s akustikou (chvění strun, blána bubínek z balónku, vzduchová trubice, plátkové chvění, poznávání a výroba zvučícího nástroje), hry magnetismem (co je magnetické, síla magnetu, hry s upravenými předměty, magnetické stavebnice, pokusy s didaktickými sadami). Zkoumání - váha, síla, pevnost, odstředivá síla, měkkost, tepelná nestálost, tření, nakloněná rovina, gravitace (těžiště).
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Šárka Gabrielová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Doporučené spojení: !Změna Poznámka!
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: S sebou přineste nůžky, lepidlo (rtěnka), 2 nafukovací balónky, 2 paličky, 1 PET lahev - stačí malá 0,5litru (velikost ale není rozhodující), přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
17. květen 2018 07. květen 2018 9:00 - 15:30 hodin Mateřská škola U Kina, Jičín, 17. listopadu 46   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 402206 číslo vzdělávací akce 4-02-2-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích