Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 18:29 CET
Podrobný popis akce číslo 4-10-2-04
     Malba a její vliv na rozvoj osobnosti jedince, jako prostředek k sebevyjádření aneb Jak lze malbu propojit s intelektuální výukou Akce č. 4-10-2-04

Akce byla zrušena !

Obsah: Tvořivý výtvarný seminář přiblíží pomocí různých technik malby, jak je možno motivovat žáky, aby prostřednictvím výtvarné výchovy nalézali odpovědi na své otázky a hledali souvislosti v probíraném tématu a napříč předměty.
Praktické ukázky a společná tvorba, náměty na obohacení a ukotvení probírané látky z jakéhokoliv předmětu, z jakékoliv oblasti. VV jako nástroj propojování souvislostí a hledání odpovědí z různých zdrojů a nejen výtvarných. Praktické příklady (v Prvouce žáci probírají krajská města a pomocí výtvarné výchovy se je pokusí znázornit....). Jak? K tomu nám poslouží promyšlená motivace a pak již necháme prostor, aby si samy nacházeli zdroje své tvorby. Upevní se tím nejen vztah k tématu, ale i samostatná práce jedince a rozvine se tvořivé myšlení.
Určeno:učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, vychovatelům školských zařízení a dalším zájemcům
Lektor:Mgr. Anna Svobodová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste temperové barvy a 3 ks čtvrtky A3. Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
17. duben 2018 04. duben 2018 8:30 - 12:30 hodin ZUŠ Jičín, Valdštejnovo náměstí 1   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 410204 číslo vzdělávací akce 4-10-2-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích