Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 14:08 CET
Podrobný popis akce číslo 5-10-2-06
     Hudební dílna. Staré pověsti české Akce č. 5-10-2-06

Akce byla zrušena !

Obsah: Písničky a hudebně pohybové hry zaměřené na postavy ze Starých pověstí českých. Náměty na hudebně pohybovou výchovu s prvky dramatiky (témata - hora Říp, Bivoj, Krokovy dcery, nebojácný Šemík, slavná svatba Libuše a Přemysla), které se snaží dětem zprostředkovat především radost ze společného muzicírování a tvoření. Jazyk a slovo jako nositel elementárních rytmů, které mohou děti využít při hře na tělo nebo na jednoduché Orffovské nástroje. Možnost kombinovat s výtvarnou výchovou.
Určeno:učitelům ZŠ, speciálních škol, ZUŠ, SUŠ, pedagogům volného času a vychovatelům školských zařízení
Lektor:PaedDr. Lenka Pospíšilová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-15283/2015-1-569
Poplatek: 650 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky a pohodlné oblečení.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
24. květen 2018 17. květen 2018 10:00 - 15:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 510206 číslo vzdělávací akce 5-10-2-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích