Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 20:37 CET
Podrobný popis akce číslo 4-02-2-04
     Spolupráce mateřské školy s rodinou/ Šablona Akce č. 4-02-2-04

Akce byla zrušena !

Obsah: 2denní přednáška a seminář v celkové časové dotaci 16 hodin zaměřená na seznámení s komplexním přístupem k řešení problematiky v rámci školy, rodiny, společnosti a dítěte. Každé dítě může být šťastné a může realizovat svůj potenciál bez ohledu na své kvality i obtíže. Rodina a její podíl na výchově dítěte. Milníky ve vývoji dítěte - příčiny opoždění, možnosti prevence. Pohybový vývoj. Dětská mozková obrna, dyspraxie, vadné držení těla, obezita. Opožděný vývoj řeči, Lehké opoždění mentálního vývoje, mentální retardace (MR) příčiny a projevy. Stupně mentální retardace, specifika jednotlivých stupňů s důrazem na lehkou mentální retardaci. Poruchy učení v předškolním věku? Strašně zlobí. Pomohly by léky? ADHD/ADD, poruchy chování příčiny, projevy od předškolního věku do dospělosti. Obtíže při diagnostice, diferenciální diagnostice. Jak s dítětem pracovat? Omezení vyplývající z jednotlivých defektů, předcházení negativním projevům. Spolupracující profese neurolog, ortoped, fyzioterapeut, speciální pedagog. Diskuse.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Poplatek: 2 000 Kč
Poznámka: Upozorňujeme, že kalkulace výše účastnického poplatku na tento vzdělávací program je prováděna s předpokladem určitého počtu účastníků. V případě nižšího počtu přihlášených zájemců je realizace programu možná pouze za podmínky navýšení účastnického poplatku, k němuž by došlo po předchozím projednání se všemi přihlášenými.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. - 19. duben 2018 04. duben 2018 9:00 - 15:30 hodin Železnická 460, Jičín   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 402204 číslo vzdělávací akce 4-02-2-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích