Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 23. leden 2019 @ 07:24 CET
Podrobný popis akce číslo 3-13-2-01
     Aktuální otázky společného vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání Akce č. 3-13-2-01

Obsah: Seminář zaměřený na seznámení s aktuální legislativou týkající se zájmového vzdělávání a aktuálními otázkami ve školství související s tématikou společného vzdělávání ve školní družině, školském zájmovém a ubytovacím zařízení, podpůrnými opatřeními 1. stupně a jejich aplikace v praxi a úpravy ŠVP pro zájmové vzdělávání v souladu se společným vzděláváním.
Určeno:vychovatelům ŠD a vedoucím zájmových kroužků
Lektor:Bc. Mgr. Radislava Jiřičková
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
24. květen 2018 16. květen 2018 9:00 - 13:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 313201 číslo vzdělávací akce 3-13-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích