Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 18:22 CET
Podrobný popis akce číslo 3-02-2-04
     Projektová činnost v MŠ Akce č. 3-02-2-04

Obsah: Plánování projektů v MŠ v návaznosti na TVP - konkretizované výstupy, prolínání aktivit, materiální zabezpečení. Rozvržení projektů podle náročnosti a věku dětí. Realizace projektů s ohledem na možnosti MŠ, okolí a dopravní dostupnost. Spolupráce s rodiči a ZŠ při projektové činnosti v MŠ. Příklady celoročních projektů s tématikou povolání, pranostiky a tradice, život v rodině, poznávání bydliště a jeho historie, zdravý životní styl, svět pohádek, svět her. Příklady dalších námětů do projektové činnosti - bezpečný život, dodržování lidských práv, prevence před úrazy, práce na zahradě, domácnost a dílna.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Eva Šinkorová
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
21. květen 2018 13. květen 2018 9:00 - 14:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 302204 číslo vzdělávací akce 3-02-2-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích