Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 14:19 CET
Podrobný popis akce číslo 3-01-2-06
     Základy psychohygieny pedagogických pracovníků Akce č. 3-01-2-06

Obsah: Seminář zaměřený na psychohygienu učitelského povolání z pohledu zdravého životního stylu, efektivní zvládání stresových situací a pracovní zátěže ve školním prostředí, na prevenci syndromu vyhoření a profesní růst. Seznámení s vybranými relaxačními technikami a jejich praktické vyzkoušení. Individuální a skupinová práce. Doporučená literatura k tématu.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času a asistentům pedagoga
Lektor:PhDr. Alena Dědečková
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste pohodlné oblečení.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
3. květen 2018 24. duben 2018 9:00 - 15:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 301206 číslo vzdělávací akce 3-01-2-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích