Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 14:13 CET
Podrobný popis akce číslo 3-00-2-02
     Š / Podpora žáků s potřebou podpůrných opatření v praxi základních škol Akce č. 3-00-2-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Společné vzdělávání v aktuálním znění školského zákona a souvisejících právních předpisů. Přehled a členění podpůrných opatření. Role školy a školských poradenských zařízení. Poskytování podpůrných opatření 1. stupně. Plán pedagogické podpory. Poskytování podpůrných opatření 2. - 5. stupně. Individuální vzdělávací plán. Vzdělávání žáků podle § 16 odst. 9 školského zákona. Doporučené postupy k zavádění společného vzdělávání. Změny kurikulárních dokumentů (změny RVP ZV, úpravy ŠVP podle aktuálního znění RVP ZV). Vedení dokumentace, výkaznictví a financování podpůrných opatření v ZŠ.
Určeno:ředitelům, učitelům ZŠ a asistentům pedagoga
Lektor:Bc. Mgr. Miroslav Jiřička
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-956/2017-1-205
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 1 200 Kč
Poznámka: Program vhodný k využití vzdělávání pedagogického sboru v rámci "šablon". S sebou přineste USB flash disk nebo CD k nahrání materiálů.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
24. květen 2018 16. květen 2018 9:00 - 16:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 300202 číslo vzdělávací akce 3-00-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích