Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 23. leden 2019 @ 07:24 CET
Podrobný popis akce číslo 3-04-2-02
     Netradičně ke znalosti reálií Akce č. 3-04-2-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář zaměřený na metodiku výuky reálií anglicky mluvících zemí bez nutnosti učení se faktů. Nabídka materiálů a aktivit - texty, hry, kvízy, písňové texty. Filmové upoutávky vhodné k seznámení se zeměmi tradičními i netradičními, ve kterých lidé hovoří anglicky (Indie, Jihoafrická republika). Témata - picnic, etnické skupiny, geografie, jídlo, zvířata, hudba, tance, oblečení, historie, literatura. Aktivity s mapou, práce s textem, pohlednicí, dopisem, recepty. Možnosti tvorby vlastních materiálů.
Určeno:učitelům anglického jazyka 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Hana Brožová
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-956/2017-1-205
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: Seminář bude po vzájemné domluvě s účastníky veden v anglickém jazyce.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
26. duben 2018 18. duben 2018 9:00 - 13:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 304202 číslo vzdělávací akce 3-04-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích