Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 23. leden 2019 @ 07:16 CET
Podrobný popis akce číslo 5-02-2-04
     Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů Akce č. 5-02-2-04

Obsah: 2denní kurz v celkové časové dotaci 16 hodin na podporu osobnostně sociálního rozvoje předškolních pedagogů. Kurz je zaměřen sebezkušenostně na vhled do nových poznatků z oblasti psychohygieny, včetně nastínění znaků a příčin zátěže. V praktické oblasti se zaměří na seznámení s preventivními technikami, práci se skupinou a vyzkoušení vybrané aktivity.
1. den: Prevence syndromu vyhoření
Teoreticko - praktická část je zaměřena na znaky zátěžových situací, příčiny zátěže, reakce na stres, dispozice ke stresu, deprese, prevence "špatné nálady", základy psychohygieny.
2. den: Řešení problémů a spolupráce
Krize a krizové situace mezi spolupracovníky, krizové situace v dětské skupině, komplikace v komunikaci s rodiči dítěte, způsoby řešení problémů v pracovním kolektivu, návrhy řešení problémových situací v dětské skupině, praktické ukázky a nácvik řešení uvedených problémů, možnosti spolupráce mezi MŠ a rodinou.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. a Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Poplatek: 2 000 Kč
Poznámka: Upozorňujeme, že kalkulace výše účastnického poplatku na tento vzdělávací program je prováděna s předpokladem určitého počtu účastníků. V případě nižšího počtu přihlášených zájemců je realizace programu možná pouze za podmínky navýšení účastnického poplatku, k němuž by došlo po předchozím projednání se všemi přihlášenými.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
4. květen 2018 27. duben 2018 9:00 - 16:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Přihláška na všechny termíny
11. květen 2018 30. duben 2018 9:00 - 16:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502204 číslo vzdělávací akce 5-02-2-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích