Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 17. únor 2019 @ 19:50 CET
Podrobný popis akce číslo 3-02-2-05
     Hravá jóga pro děti předškolního věku Akce č. 3-02-2-05

Obsah: Lekce jemné jógy, dechová cvičení. Proč jógu zařazovat - zlepšení vnímání celého těla, zklidnění čilých dětí, povzbuzení málo aktivních dětí k činnosti. Struktura a skladba hodiny. Jógové chvilky v běžném denním programu. Tvoření příběhu a motivace příběhem. Praktické ukázky, práce s pomůckami. Zásobník her a relaxačních technik.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Iveta Komárová
Garant: Mgr. Eva Šrejbrová (srejbrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-943/2016-1-162
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: S sebou přineste pohodlné oblečení, podložku na cvičení, deku, šátek nebo šálku.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
15. červen 2018 06. červen 2018 9:00 - 13:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 302205 číslo vzdělávací akce 3-02-2-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích