Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 23. leden 2019 @ 07:14 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-48
     Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání MB Akce č. 1-01-1-48

Obsah: Studium k získání kvalifikace pedagoga volného času podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb. a dle standardu č. j. MSMT-42447/2013. Obsahuje 3 vzdělávací moduly - základy obecné pedagogiky a didaktiky, základy psychologie, základy pedagogiky volného času + nepovinný seminář k vypracování závěrečné práce. Je zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a zkouškou. Úspěšný absolvent získá osvědčení k doložení kvalifikace pro výkon práce pedagoga volného času a asistenta pedagoga (absolventi VOŠ i pro výkon vychovatele).
Určeno:pedagogickým pracovníkům, kteří mají minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
Lektor:PhDr. Daniela Sedláčková, Mgr. Jaroslava Stolařová, PhDr. Ivana Tvrzová a Mgr. Tomáš Valenta
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-37819/2014-1-1023
Poplatek: 10 500 Kč
Poznámka: Studium je realizováno ve spolupráci s partnerem SLUŽBY A ŠKOLENÍ MB, z. ú. Informace k organizaci podává ředitelka partnerské organizace Mgr. Naďa Kuhnová - kontakt kuhnova@sskolemb.cz, tel. 326 334 547, 725 812 306.
Volba tématu závěrečné práce do 1. 12. 2017, konzultace závěrečných prací do 9. 3. 2018, odevzdání závěrečné práce do 6. 4. 2018

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
10. listopad 2017 ----------     9:00 - 18:00 hodin tř. Václava Klementa 601, Mladá Boleslav   Přihláška na všechny termíny
25. listopad 2017 ----------     9:00 - 18:00 hodin tř. Václava Klementa 601, Mladá Boleslav    
26. listopad 2017 ----------     9:00 - 18:00 hodin tř. Václava Klementa 601, Mladá Boleslav    
1. prosinec 2017 ----------     9:00 - 18:00 hodin ?    
8. prosinec 2017 ----------     9:00 - 18:00 hodin ?    
15. prosinec 2017 ----------     9:00 - 18:00 hodin ?    
12. leden 2018 ----------     9:00 - 18:00 hodin tř. Václava Klementa 601, Mladá Boleslav    
26. leden 2018 ----------     9:00 - 18:00 hodin tř. Václava Klementa 601, Mladá Boleslav    
2. únor 2018 ----------     9:00 - 18:00 hodin tř. Václava Klementa 601, Mladá Boleslav    
16. únor 2018 ----------     9:00 - 18:00 hodin tř. Václava Klementa 601, Mladá Boleslav    
23. únor 2018 ----------     9:00 - 18:00 hodin tř. Václava Klementa 601, Mladá Boleslav    
23. březen 2018 ----------     9:00 - 18:00 hodin tř. Václava Klementa 601, Mladá Boleslav    
18. květen 2018 ----------     závěrečné zkoušky tř. Václava Klementa 601, Mladá Boleslav    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101148 číslo vzdělávací akce 1-01-1-48
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích