Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 14:11 CET
Podrobný popis akce číslo 3-01-2-11
     Náměty pro práci v třídnických hodinách - OBJEDNÁVKA školy Akce č. 3-01-2-11

Obsah: Náplní semináře je uvedení do problematiky nabídky možností práce v rámci třídnických hodin - možnosti využití třídnických hodin ke specifické i nespecifické primární prevenci rizikového chování, rozvoji pozitivního třídního klimatu a spolupráce skupiny. Možné limity třídnických hodin a návrhy, jak vzniklé situace řešit vzhledem k cílové skupině žáků.

Vedení třídnické hodiny - smysl třídnických hodin, role učitele v třídnické hodině, proč pracovat se vztahy ve třídě, nastavení pravidel.
Využití třídnické hodiny ke specifické a nespecifické primární prevenci rizikového chování - ukázka aktivit, sociální role a pozice žáka, pracovní listy, vyzkoušení účastníky.
Využití třídnické hodiny k rozvoji pozitivního třídního klimatu - bezpečí ve třídě, utváření důvěry, soudržnost třídy, atmosféra, příklady námětů na aktivity, vyzkoušení pod vedením lektora.
Využití třídnické hodiny k rozvoji spolupráce, komunikace a asertivity u žáků, styl vedení, komunikační dovednosti, neefektivní způsoby komunikace, efektivní komunikační postupy, otevřená komunikace, pozitivní posilování.
Limity třídnických hodin - rizika vedení třídnických hodin, problematiky (ne)účasti třídního učitele v aktivitách, práce v komunitním kruhu, pravidla, reflexe žáka.
Určeno:učitelům 1. a 2. stupně ZŠ a metodikům prevence ZŠ Solnice a ZŠ a MŠ Skuhrov ad Bělou
Lektor:Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová, Ph.D.
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program na objednávku ZŠ Solnice a ZŠ a MŠ Skuhrov nad Bělou.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
2. únor 2018 01. leden 2018 9:00 - 15:00 hodin ZŠ Solnice, Dobrušská 81, 517 01 Solnice   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 301211 číslo vzdělávací akce 3-01-2-11
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích