Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 17. únor 2019 @ 19:50 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-11
     Komunikace a hra v práci metodika prevence Akce č. 1-01-2-11

Akce byla zrušena !

Obsah: 2dílný kurz v celkové dotaci 16 hodin je sestaven ze dvou modulů, které seznámí a prohloubí znalosti z oblasti komunikace a nabídne hravou formou náměty pro oblast prevence rizikového chování ve škole.
1. modul: Komunikace a asertivita seznámí se vztahy mezi žáky a učiteli i mezi žáky navzájem ve třídě a škole. Řeč těla - komunikace beze slov, první dojem a intuice v mezilidské komunikaci, asertivita slovem i tělem a nenásilná - respektující komunikace.
2 modul: Praktická část seznámí s náměty na interaktivní hry pro dobré klima a prevenci rizikového chování (např. Život píše příběhy; Jednostranný diktát), zpětná vazba a diskuse k přesahu hry a podmínkám její bezpečné aplikace v každodenní praxi pedagoga.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:PhDr. Stanislava Podžorná
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 2 000 Kč
Poznámka: Upozorňujeme, že kalkulace výše účastnického poplatku na tento vzdělávací program je prováděna s předpokladem určitého počtu účastníků. V případě nižšího počtu přihlášených zájemců je realizace programu možná pouze za podmínky navýšení účastnického poplatku, k němuž by došlo po předchozím projednání se všemi přihlášenými. S sebou noste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
19. duben 2018 12. duben 2018 9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
20. duben 2018 12. duben 2018 9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101211 číslo vzdělávací akce 1-01-2-11
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích