Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 18:28 CET
Podrobný popis akce číslo 3-03-2-01
     Čtenářská gramotnost v souvislostech Akce č. 3-03-2-01

Obsah: 3dílný kurz v celkovém počtu 16 hodin, zaměřený na čtenářskou gramotnost.
Uchopení čtenářské gramotnosti v širších souvislostech více oborů. Propojenost čtení s porozuměním s esteticko-výchovnou složkou. Podpora tvůrčí činnosti žáků. Vnímání knihy jako pomocníka při řešení životních úkolů a překážek. Knižní novinky k využití na 1. stupni ZŠ. Práce s preferovanými žánry - pohádka, pověst, mýtus, příběhová próza ze života dětí, umělecko-naučná literatura, dobrodružná literatura, básně. Výběr textů a ukázky jejich interpretace. Příklady aktivit - věcné a literární otázky, QtA - debata s autorem, vysuzování z textu, práce s postavou, dialogizace, dramatizace textu atd. Seznam doporučené literatury. Čtenářský zájem, čtenářská kultura, individuální zájmy dítěte a jejich vliv na výběr knih/žánru. Význam dílen čtení - posílení kladného vztahu ke čtení, čtenářské koutky, počet knih v dílnách čtení, výběr vhodných titulů dle věku a životní situace žáka. Práce s ilustrací, využití žákovských ilustrací v hodinách literatury (tvorba vlastního komiksu, kaligramy), vizuální hra s textem.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D.
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-956/2017-1-205
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 2 000 Kč
Poznámka: Upozorňujeme, že kalkulace výše účastnického poplatku na tento vzdělávací program je prováděna s předpokladem určitého počtu účastníků. V případě nižšího počtu přihlášených zájemců je realizace programu možná pouze za podmínky navýšení účastnického poplatku, k němuž by došlo po předchozím projednání se všemi přihlášenými.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
16. únor 2018 08. únor 2018 9:00 - 14:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška na všechny termíny
23. únor 2018 08. únor 2018 9:00 - 14:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.    
16. březen 2018 08. únor 2018 9:00 - 14:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 303201 číslo vzdělávací akce 3-03-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích