Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 18:27 CET
Podrobný popis akce číslo 1-02-2-09
     Objevování jarní přírody Akce č. 1-02-2-09

Obsah: Objevování hodnot divokých rostlin, jejich rozmanitosti a dostupnosti v bezprostředním okolí lidských obydlí. Praktické ukázky využití nalezeného rostlinného materiálu pro výtvarnou, pracovní a polytechnickou výchovu v MŠ. Člověk sběrač v divoké přírodě, výhody využití divokých rostlin, pravidla bezpečného sběru dětmi, ochrana rostlin při sběru. Příprava na pobyt s dětmi v přírodě - vycházka s objevováním, poznáváním a sběrem divokých bylin a dřevin formou motivační hry. Příroda na talíři - praktické využití nasbíraných bylin a dřevin pro přípravu nápojů a pokrmů (realizace jednoduchých receptů a postupů vhodných i pro práci s dětmi v MŠ). Přírodní výtvarná dílna - výroba dárečku ke Dni matek: bylinková sůl v dárkovém balení s ručně vyráběnou etiketou technikou slepotisku.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Dagmar Kuhnová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít kolem prodejny Kubík směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
20. duben 2018 13. duben 2018 9:00 - 15:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102209 číslo vzdělávací akce 1-02-2-09
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích