Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 18:24 CET
Podrobný popis akce číslo 1-10-2-02
     Jarní tvoření Akce č. 1-10-2-02

Obsah: Praktická dílna zaměřená na kreativní tvoření s jarní tématikou. Využití tradičního svátku, propojení tradičních i netradičních postupů a metod k výrobě jarních námětů jako jsou slepičky, ptáčci, květiny, věnečky a další dekorace. Kombinace přírodních materiálů, drátků, lýka, vlny, proutí, knoflíků a korálků.
Určeno:učitelům MŠ, 1. a 2. ročníku ZŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Jana Matoušová
Garant: Jana Svatá (svata@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste 10x vejdunek, 6x skořápku, sáček mechu, 5x březové proutí 1 m dlouhé, 2 velká plata od vajec, 1 menší slaměný věneček, karton 20 x 20 cm, jednobarevné látky š 15 cm x 0,5 m, 15 větších knoflíků nebo korálků od jedné barvy, 3x čtvrtku A4, lýko, vazačský drát, tavicí pistoli, drobné květy, nůžky, kleště.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
1. březen 2018 22. únor 2018 13:00 - 17:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 110202 číslo vzdělávací akce 1-10-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích