Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 20. únor 2019 @ 17:29 CET
Podrobný popis akce číslo 5-06-2-02
     Podpora matematické gramotnosti na 2. stupni ZŠ - náměty do výuky geometrie/šablona Akce č. 5-06-2-02

Akce byla zrušena !

Obsah: 4dílný kurz v celkové časové dotaci 16 hodin, zaměřený na rozvoj matematické gramotnosti.
1. část - Rozvíjení geometrické představivosti žáků - vysvětlení pojmu tzv. jiná geometrie a s ním spojeného přístupu k výuce geometrie; náměty na činností a problémové úlohy k motivaci; využití řešení úloh a výsledků výzkumů a experimentů při přípravě výuky.
2. část - Tvořivá geometrie 1 - náměty na modelování základních prostorových útvarů; sestavování modelu pomocí papírových vystřihovánek; manipulativní činnosti v geometrii, formy využití stavebnic pro didaktické účely.
3. část - Tvořivá geometrie 2 - manuální činnosti s geometrickými modely těles, sítě jednoduchých mnohostěnů, práce s modelínou JOVI - modelování hranatých těles (krychle, kvádry, jehlany, komolé jehlany) a oblých těles (koule, válec, komolý kužel) pomocí špejlí a modelíny.
4. část - Kružnice a kruh - vlastnosti a užití. Náměty na aktivizační činnosti, odvození délky kružnice, odhady obsahu kruhu, práce s vystřiženými modely, ornamenty s kružítkem.
Určeno:učitelům matematiky na 2. stupni ZŠ
Lektor:doc. PaedDr. Jaroslav Perný, Ph.D., RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D. a PhDr. Alena Šarounová, CSc.
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16226/2016-1-570
Poplatek: 2 000 Kč
Poznámka: Osvědčení bude účastníkům předáno po absolvování celého kurzu. Upozorňujeme, že kalkulace výše účastnického poplatku na tento vzdělávací program je prováděna s předpokladem určitého počtu účastníků. V případě nižšího počtu přihlášených zájemců je realizace programu možná pouze za podmínky navýšení účastnického poplatku, k němuž by došlo po předchozím projednání se všemi přihlášenými.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
16. březen 2018 09. březen 2018 9:30 - 13:30 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
5. duben 2018 ----------     9:00 - 16:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
3. květen 2018 ----------     10:00 - 14:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 506202 číslo vzdělávací akce 5-06-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích