Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 20:29 CET
Podrobný popis akce číslo 1-10-2-04
     Květiny nejen z Foamiranu Akce č. 1-10-2-04

Obsah: Praktický jarní seminář, kde je využito tématu "květina" jako základního prvku pro tvorbu z nového materiálu Foamiranu. Práce s tímto materiálem, ale i s běžnými klasickými materiály, jako je papír, plsť, organza, korálky a krepový papír. Tvarování za tepla i studena, pomocí Big Shotu, 3D raznic, kuličkových modelovacích nástrojů. Následné kolorování do podoby živých květů. Tvorba základního květu, růží, vlčích máků. Drobné květy do čelenky, tulipánky jako náušnice. Skládané květiny z hedvábného papíru, twist artové a korálkové květiny, plstěná brož. Lýkové květy na tvořítku.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogům volného času a vychovatelům školských zařízení
Lektor:Monika Weisová
Garant: Jana Svatá (svata@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD z nástupiště D2 linkou MHD č. 24 , vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené a Metropolitní univerzitě, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 650 Kč
Poznámka: S sebou přineste tužku, nůžky, pravítko.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
15. březen 2018 09. březen 2018 8:30 - 12:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 110204 číslo vzdělávací akce 1-10-2-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích