Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 22. leden 2019 @ 16:45 CET
Podrobný popis akce číslo 5-10-2-05
     Barevné hraní Akce č. 5-10-2-05

Akce byla zrušena !

Obsah: Prožitkový seminář zaměřený na hru s barvami. Seznámení s technikami - optické jevy, míchání a působení barev, hledání významu barev, barevná kouzla a kreslení všemi smysly. Vyprávění barevných příběhů, kde v závěru pomocí výtvarné náhody nakreslíme kruhový ornament, do kterého vložíme pomocí barev aktuální pocit. Hravou formou je kombinována artefiletika, fyzika a výtvarná výchova a naplněna " Škola hrou" J. A. Komenského.
Určeno:učitelům ZŠ, praktického vyučování, metodikům prevence, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga, pedagogům volného času, vedoucím zájmových kroužků
Lektor:MVDr. Zuzana Řezáčová Lukášková, Ph.D.
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-956/2017-1-205
Poplatek: 650 Kč
Poznámka: S sebou přineste pastelky, vodové barvy, tužku, gumu a nůžky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
21. květen 2018 14. květen 2018 12:00 - 16:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 510205 číslo vzdělávací akce 5-10-2-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích