Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 20. leden 2019 @ 21:25 CET
Podrobný popis akce číslo 1-11-2-02
     Využití moderních výukových prostředků při výuce účetnictví Akce č. 1-11-2-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Tradiční i méně tradiční výukové prostředky při výuce účetnictví nebo příbuzných ekonomických předmětů. Jak na vlastní tvorbu výukových pomůcek. Tradiční výukové prostředky (učebnice, cvičebnice, souvislé příklady) - výhody, úskalí a nové možnosti. Moderní výukové prostředky (prezentační software, e-learning, multimediální tabule, videosemináře, práce s obecnými informačními weby, účtování v prostředí účetního software). Výuka účetnictví s využitím LMS Moodle a aplikace Testyzucetnictvi.cz. Ukázky řešených úloh v tradiční tištěné i interaktivní formě. Aktuální legislativní změny v oblasti účetnictví a daní a možnosti jejich využití při výuce.
Určeno:učitelům SŠ a VOŠ
Lektor:Ing. Pavel Hanuš
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
13. duben 2018 06. duben 2018 9:00 - 13:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 111202 číslo vzdělávací akce 1-11-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích