Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 23. leden 2019 @ 07:22 CET
Podrobný popis akce číslo 1-13-2-01
     Jak a proč učit děti hrát šachy Akce č. 1-13-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Jak postupovat s výukou šachu u úplných začátečníků? Vhodný věk a zralosti žáků pro šachy. Co může hra žákům přinést pro jejich školní vzdělávání (pozornost, soustředění, trpělivost, kázeň). Jak a v jakém pořadí učit žáky pravidla. Ukázky konkrétních příkladů pozic a situací, vstupní taktiky, zahájení hry a úvodní partie - přehled prvních taktických rad, které umožní žákům pod vedením učitele uspět ve hře. Příklady partií a jejich krokování, rozbor partie a odhalování chyb. Motivace žáků v různých etapách hry. Co a proč je v rozporu se šachovou etikou.
Určeno:učitelům ZŠ, vychovatelům ŠD a pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Jiří Kratochvíl
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 500 Kč
Poznámka: Program je určen pro zájemce s minimálně základní znalostí hry.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
5. duben 2018 29. březen 2018 8:30 - 12:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 113201 číslo vzdělávací akce 1-13-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích