Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 14:10 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-03
     Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/3. semestr 10.1. - 7.6.2018 Akce č. 1-01-2-03

Obsah: Pokračování čtyřsemestrového studia pro získání způsobilosti k výkonu specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů dle zákona č. 563/2004 Sb., a § 9 c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., v celkové délce 250 hodin (200 hodin výuky, samostudia a 50 hodin odborných stáží).
Určeno:stávajícím frekventantům studia
Lektor:Mgr. Martina Kekulová, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Mgr. Michaela Veselá, MUDr. Lubomír Hadaš, Mgr. Martin Kaliba, PhDr. Jan Svoboda, Mgr. Hana Kvasničková, PhDr. Pavel Jánský, Mgr. Zdenka Fialová, Mgr. Iva Rosíková, Mgr. Radka Volejníková a další vedoucí stáží
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-27228/2015-1-776
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže). Sraz v 8:50 hodin - Dětský domov Pardubice, Ke Tvrzi 235, spojení MHD č. 2, 12, 9 výstup U kostelíčka, SKP - centrum (Dům na půli cesty), ulice Jungmannova 2550, poblíž autobus. nádraží, na opačné straně. DDÚ - sraz účastníků v místě konání v Plotištích (bývalý hotel Flora) v 8:50 hodin. Linka hromadné městské dopravy od hl. nádraží č. 10, 15., z terminálu MHD B1 č. 15, výstup Plotiště - stará škola (15 minut). Salinger - sraz v 8:50 hodin, administrativní budova na adrese Gočárova třída 1620/30- Centrum Síťovka- prosklenná konferenční místnosi vedle kanceláře Centra Síťovka.
Poplatek: uhrazen při zahájení studia
Poznámka: Odevzdání závěrečné práce 3. 11. 2018, další termíny setkání 5.9. LNN, SKTP; 11.10. ZŠ Praha; KS; závěrečné zkoušky 5. - 6. 12. 2018. Změna termínů vyhrazena. S sebou noste přezůvky. Na toto studium již není možné se přihlásit.
Upozornění - 24.4.2018 stáž, Salinger - sraz v 8:50 hodin, Gočárova třída 1620/30

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
6. březen 2018 20. prosinec 2016 9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška na všechny termíny
27. březen 2018 ----------     9:00 - 17:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
3. duben 2018 ----------     9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
12. duben 2018 ----------     9:00 - 16:15 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
24. duben 2018 ----------     Salinger sraz v 8:50, 9:00 - 12:00; ŠZ 13:00-16:00 Salinger Síťovka, Gočárova třída 1620/30;Štefánikova 566, Hradec Králové    
11. květen 2018 ----------     sraz 8:50 DD do 11:30; SKP 12-12:30 - 15:30 hodin Dětský domov, Pardubice, Ke Tvrzi 235; SKP - centrum, Jungmannova 25    
22. květen 2018 ----------     9:00 - 16:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
7. červen 2018 ----------     DDU sraz 8:50, 9:00-11:30; ŠZ 12:30-17:00 hodin DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ, Hradec Králové, Říčařova 277, ŠZ Štefánikova, HK    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101203 číslo vzdělávací akce 1-01-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích