Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 14:08 CET
Podrobný popis akce číslo 4-02-2-01
     Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v mateřské škole Akce č. 4-02-2-01

Obsah: Druhá a třetí část 3dílného kurzu v celkové časové dotaci 24 hodin zaměřeného na specifika práce s dětmi mladšími tří let v předškolním vzdělávání. Problematika psychického vývoje, adaptační mechanismy dítěte, legislativní, materiální, personální a provozní podmínky v MŠ, spolupráce s rodiči, metody a formy vzdělávání. Vhled do praxe ve vybrané mateřské škole se zkušenostmi s prací s dětmi mladšími tří let.

7. 2. 2018 Mgr. Anschlagová, Bc. Vondráková
7:45. sraz MŠ Větrov, JC Praktická část
8:00 - 9:00 náslech třída 2 leté - I. skupina, náslech třída 2 - 3 leté II. skupina
9:00 - 10:00 výměna skupin
10:00 - 14:30 hodin rozbor a přednáška Podmínky vzdělávání


5.3. 2018 Mgr. Černá
Fyzický a psychický vývoj dítěte
Spolupráce s rodiči


Určeno:učitelům MŠ, speciálních MŠ, ředitelům škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Dagmar Anschlagová, Bc. Lenka Vondráková a Mgr. Martina Černá
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Poplatek: uhrazeno v minulém pololetí
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
7. únor 2018 01. leden 2018 7:45 - 14:30 hodin MŠ Větrov, Křižíkova ul. Jičín   Přihláška na všechny termíny
5. březen 2018 ----------     9:00 - 17:00 hodin Železnická 460, Jičín    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 402201 číslo vzdělávací akce 4-02-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích