Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 18:36 CET
Podrobný popis akce číslo 5-13-2-01
     Příčiny a řešení nejčastějších problémů v dětském domově Akce č. 5-13-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Přednáškový a diskusní seminář. Důsledky nesycení základních sociálních potřeb - jejich projevy a kompenzace až řešení, která se opírají o zkušenosti z obdobných zařízení v ČR. Témata: emoční nenasycení (příčiny, projevy, důsledky), zkreslené pojetí chápání reality vztahů a vazeb (příčiny, projevy, důsledky), nedosycení potřeb místa na úrovní fyzické i duševní (příčiny, projevy, důsledky). Typické reakce chování a jednání způsobené výše zmíněným. Laické určení základních handicapů, znalost problematiky sama nabízí praktické formy řešení typických kázeňských a výchovných problémů. Účastníci semináře budou na základě absolvování semináře schopni prakticky uplatnit formy vedoucí ke stabilizaci až řešení potíží dětí v dětských domovech.
Určeno:vychovatelům školských zařízení
Lektor:PhDr. Jan Svoboda
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 650 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
červen 2018 31. květen 2018 9:00 - 14:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 513201 číslo vzdělávací akce 5-13-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích