Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 17. únor 2019 @ 20:03 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-22
     Procesy učení a zrání žáka a jejich vliv na práci učitele Akce č. 1-01-2-22

Akce byla zrušena !

Obsah: Procesy učení jako přirozená vývojová potřeba mozku a lidského vědomí a potřeba jejich ovlivňování v konkrétních časových obdobích. Dynamika vývoje mozku z hlediska individuálních i skupinových potřeb. Paralelní procesy učení a jejich izolované charakteristiky. Vývojová období a jejich charakteristiky v předškolním věku a vlivu institucí na tento věk. Období prvního a druhého stupně ZŠ, charakteristické odlišnosti jednotlivých ročníků, ale i stupňů. Vliv a význam výchovného působení rodiny a formativního působení školy. Charakteristiky středoškolského období a jak se vyvíjejí procesy učení v průběhu dospělosti a stáří. Paralelnost a vývojové zvláštnosti delegující na učitele zvýšenou osobní pružnost a znalost informací z tohoto oboru. Diskuse, příklady z praxe.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, SŠ a vychovatelům školských zařízení
Lektor:Mgr. Jiří Halda
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít kolem prodejny Kubík směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
30. květen 2018 23. květen 2018 9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101222 číslo vzdělávací akce 1-01-2-22
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích