Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 17. únor 2019 @ 20:01 CET
Podrobný popis akce číslo 2-12-2-02
     Příprava a vedení školních projektů Akce č. 2-12-2-02

Akce byla zrušena !

Obsah: První část 3dílného kurzu v celkové časové dotaci 24 hodin.
Možnosti využití projektového vyučování. Týmová práce, její zásady a znaky. Aplikace projektového vyučování a projektového řízení. Vedení žákovských projektů, jejich řízení na firemních principech s cílem aktivně a samostatně projekt rozvíjet samotným žákem.
1. Žákovské projekty v rámci školy - příklady dobré praxe, projekty s celostátní působností. Mezinárodní žákovské projekty s využitím ICT, eTwinning.
2. Mezinárodní žákovské projekty - Erasmus+. Seznámení s problematikou vypisování projektů, vyhledávání a vypisování grantů. Forma žádosti a vedení projektu - nebojme se papírování!
3. Varianty školních projektů, možnosti financování - příklady z praxe.
Rozvojové projekty, krajské, ministerské, orientace v dotačních titulech, možnosti využití k rozvoji škol. Tým, vedení týmu řešitelů, motivace, jak budovat úspěšný tým.
Určeno:ředitelům škol a školských zařízení, učitelům ZŠ, SŠ, speciálních škol, ZUŠ, SUŠ,VOŠ, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Václav Fišer, Zdeněk Heteš
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: Od vlak. nádraží přejít řeku, rovně k autob. nádr., zde ze zastávky MHD autobusem č. 1 nebo č. 6 jet směrem do Horního Starého Města, vystoupit na zastávce před kruhovým objezdem u Kauflandu a Family Centra. Projít ulicí vpravo mezi OD Kaufland a Family Center k budově základní školy (cca 100m), ul. Mládežnická 536.
Poplatek: 3 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky, lze i vlastní notebooky s požadovaným SW vybavením (více informací předá garant akce přihlášeným účastníků, a to včetně termínů realizace). Osvědčení bude předáno po absolvování všech termínů. Upozorňujeme, že kalkulace výše účastnického poplatku na tento vzdělávací program je prováděna s předpokladem určitého počtu účastníků. V případě nižšího počtu přihlášených zájemců je realizace programu možná pouze za podmínky navýšení účastnického poplatku, k němuž by došlo po předchozím projednání se všemi přihlášenými.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
květen 2018 ----------     8:30 - 16:30 hodin ZŠ Trutnov, Mládežnická 536   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 212202 číslo vzdělávací akce 2-12-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích