Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 17. únor 2019 @ 20:02 CET
Podrobný popis akce číslo 1-02-2-06
     Emoce, komunikace a řeč těla v práci učitele MŠ Akce č. 1-02-2-06

Obsah: Rozvoj osobnostních kvalit pedagoga - náhled na emoční a komunikační obtíže ve vztahu pedagog - dítě a v dalších vztazích v pracovním prostředí. Vhled do komunikačně obtížných situací v prostředí školy. Jak se připravit a jak vést rozhovor s kolegou, s dítětem a rodiči, jak vzbudit snahu o vzájemné pochopení a porozumění, vstřícné jednání, ochotu spolupracovat. Pojmenování a vnímání vlastních emocí a rizik specifických oblastí pedagogické profese, pozitivní pohled na sebe, vědomí vlastních silných a slabých stránek. Hledání nových způsobů zacházení s vlastními zdroji, cesty ke zvýšení psychického komfortu. Emoce a nonverbální komunikace, význam nonverbální komunikace ve vztahu k verbálnímu projevu.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Svatava Vyhlídalová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít kolem prodejny Kubík směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
3. duben 2018 27. březen 2018 9:00 - 14:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102206 číslo vzdělávací akce 1-02-2-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích