Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 17. únor 2019 @ 19:58 CET
Podrobný popis akce číslo 3-01-2-10
     Společné vzdělávání v ZŠ - OBJEDNÁVKA školy Akce č. 3-01-2-10

Obsah: Seminář zaměřený na základní seznámení s pojmy spojenými se společným vzděláváním a jejich aplikací ve školním prostředí. Členění a základní pravidla pro uplatňování podpůrných opatření v prostředí školy. První podpůrný stupeň podpůrného opatření a jeho aplikace v praxi. Definování druhého až pátého stupně podpůrného opatření a jejich aplikace v praxi. Žák s potřebou podpůrných opatření. Spolupráce asistenta pedagoga a učitele. Začleňování znevýhodněného žáka.
Určeno:učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, asistentům pedagoga, vychovatelům ŠD ZŠ Dobré
Lektor:Mgr. Šárka Šantrochová
Garant: Mgr. Eva Šrejbrová (srejbrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program na OBJEDNÁVKU pedagogického sboru ZŠ Dobré.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. březen 2018 05. červen 2017 9:00 - 15:30 hodin ZŠ Dobré, Dobré 110   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 301210 číslo vzdělávací akce 3-01-2-10
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích