Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 17. únor 2019 @ 19:51 CET
Podrobný popis akce číslo 2-10-2-02
     Využití šablonek ve výtvarné výchově Akce č. 2-10-2-02

Obsah: Netradiční využití šablonek při výtvarných činnostech s dětmi a žáky. Jak se nenechat omezit šablonou, ale naopak ji využít pro rozvoj výtvarných schopností a dovedností dětí a žáků od 3 do 10 let. Koncepce variabilního využití šablonek při výtvarných činnostech a principy metodiky, která vede nikoliv k degradaci výtvarné činnosti, ale naopak k rozvoji praktických dovedností, představivosti a kreativity. Vyzkoušení výtvarných námětů s tematickým zaměřením roční období, rostlinné motivy, motivy zvířat, lidské tělo. Aplikace námětů se šablonkami do celkové koncepce výtvarné výchovy v MŠ, význam pro rozvoj polytechnických dovedností dětí.
Určeno:učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatelům ŠD
Lektor:Bc. Tereza Išová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 650 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky, nůžky, lepidlo, 4 čtvrtky A4.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
10. duben 2018 03. duben 2018 8:00 - 12:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 210202 číslo vzdělávací akce 2-10-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích