Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 20:36 CET
Podrobný popis akce číslo 1-10-2-06
     Řemeslná dílna. Tiffany 3D Akce č. 1-10-2-06

Akce byla zrušena !

Obsah: Dílna pro účastníky, kteří mají již zvládnuté základní dovednosti s řemeslnou technikou Tiffany. Tvorba návrhu 3D výrobku, rozkreslení, pracovní postup. Spojování jednotlivých dílů skla do prostorového tvaru. Řemeslné zpracování, řezání, broušení, oblepování, letování a patinování v hotový výrobek např. svícínek, nebo stojánek na ubrousky. Seznámení se základy bezpečnosti práce při tvorbě. Ukázky prací, zásobník rad a námětů lektorky.
Určeno:učitelům výtvarné a pracovní výchovy 2. stupně ZŠ, SŠ, ZUŠ, pedagogům volného času, vychovatelům školských zařízení, kteří mají s touto technikou zkušenosti
Lektor:Marcela Hovadová
Garant: Jana Svatá (svata@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD z nástupiště D2 linkou MHD č. 24 , vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (9. zastávka od terminálu, 8. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené a Metropolitní univerzitě, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 1 150 Kč (včetně materiálu)
Poznámka: S sebou přineste pracovní oděv a zbytky barevných skel různých tvarů a velikostí, řezáky na sklo, kdo vlastní i svoji pájku.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
22. březen 2018 16. březen 2018 9:00 - 15:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 110206 číslo vzdělávací akce 1-10-2-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích