Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 20:26 CET
Podrobný popis akce číslo 1-11-2-03
     Systém sociálně-právní ochrany dětí. Průběh opatrovnického řízení Akce č. 1-11-2-03

Akce byla zrušena !

Obsah: Seznámení se systémem průběhu opatrovnického řízení. Role soc. právní ochrany dětí v opatrovnickém řízení, průběh řízení, dopady na dítě a čím děti prochází. Možnosti nařízení rodinné terapie, mediace (způsoby řešení sporů). Práva rodičů dítěte, práva dítěte a dalších osob zapojených v péči o dítě. Náhradní rodinná péče, aktuální informace. Možnosti uspořádání péče o dítě v době po rozchodu rodičů.
Určeno:učitelům SŠ, kteří vyučují předměty z oblasti práva a sociální problematiky, vychovatelům školských zařízení a sociálním pracovníkům
Lektor:Bc. Margita Hosmanová a Mgr. Irena Adamcová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie.Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
24. duben 2018 17. duben 2018 8:00 - 12:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 111203 číslo vzdělávací akce 1-11-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích