Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 20. leden 2019 @ 21:10 CET
Podrobný popis akce číslo 4-04-2-02
     Angličtina a děti se specifickými poruchami učení Akce č. 4-04-2-02

Obsah: Seminář zaměřený na práci z žáky s dyslexií. Cizí jazyk a dyslektik, jaký cizí jazyk zvolit pro žáky s vývojovými poruchami učení, jaké potíže mohou mít dyslektičtí žáci při výuce cizího jazyka, jak situace řešit. Dyslektik chlapec - dyslektik dívka, jak se liší myšlení chlapců a dívek, jaký je přístup ke vzdělávání chlapců a dívek s vývojovými poruchami. Ukázka didaktických her, praktické ukázky s učebnicemi Angličtina 1, 2, 3, práce s doprovodnými materiály, testy a jejich hodnocení. Praktické ukázky práce s interaktivní tabulí a CD k učebnicím.
Určeno:učitelům anglického jazyka 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Dagmar Chroboková
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16226/2016-1-570
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky. Možnost zakoupení učebnic z nakladatelství Tobiáš, Angličtina 1, 2, 3 a další materiály.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
4. duben 2018 26. březen 2018 9:00 - 13:30 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 404202 číslo vzdělávací akce 4-04-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích