Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 21. říjen 2020 @ 07:23 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-01-1-02
     Náměty pro práci v třídnických hodinách Akce č. 2-01-1-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář zaměřený na možnosti práce s žáky v rámci třídnických hodin. Využití třídnických hodin ke specifické i nespecifické primární prevenci rizikového chování, rozvoji pozitivního třídního klimatu a spolupráce skupiny. Limity třídnických hodin, řešení situací, příklady námětů na aktivity a vyzkoušení pod vedením lektora. Vedení třídnické hodiny a způsoby komunikace. Náměty pro práci se žáky.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ a metodikům prevence
Lektor:Mgr. et Mgr. Petra Kalibová-Ambrožová, Ph.D.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 750 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. říjen 2017 11. říjen 2017 9:00 - 15:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 201102 číslo vzdělávací akce 2-01-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích