Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 14:15 CET
Podrobný popis akce číslo 3-02-2-02
     Ekohrátky pro nejmenší Akce č. 3-02-2-02

Obsah: Tvořivá pracovní dílna zarámovaná pohádkou o vílách Cídilce, Třídilce a Šetřilce zaměřená na práci s ekologickými tématy jako jsou třídění odpadů v prostředí MŠ, recyklace odpadů a jejich následné využití, použití odpadových materiálů při nejrůznějších činnostech v MŠ s dětmi. Seznámení se způsobem, jak do ŠVP a TVP začlenit prvky ekologické výchovy. Seznámení se s netradičnímu způsoby, jak dětem předškolního věku zajímavou formou zprostředkovat informace o odpadech, jejich třídění, recyklaci a dalším využití. Den Země - historie tohoto svátku, možné formy oslav tohoto svátku v MŠ a zapojení a spolupráce s rodiči.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Jana Venclová
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
6. duben 2018 29. březen 2018 9:00 - 14:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 302202 číslo vzdělávací akce 3-02-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích