Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 12. duben 2021 @ 15:24 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-10-2-
     Výtvarná dílna. Drhané šperky, drobnosti, opravit text, domluvit s Veb. Akce č. 1-10-2-

Obsah: Tvůrčí dílna seznamující s klasickým užitím techniky macramé, ale také s novými, současnými trendy (např. micromacramé ), které nahrazují dřívější "sisálovou" dekorativnost. Široký prostor pro tvorbu originálního individuálního šperku, ale i oděvních a bytových doplňků a drobných dárků. Zpracování netextilních prvků, užití kamene, dřeva zapracováním drháním, případně šitou krajkou. Micromacramé - vytváření pruhů, lístečků pro náramky a široké vazby. Barevné provedení. Experimenty se sílou vláken, vytvoření efektu reliéfu, vázání dutinek v rypsový uzel na ploše. Kombinace barev. Nápadník rad a námětů lektorky.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ, ZUŠ, pedagogům volného času, vychovatelům DM, vedoucím zájmových klubů a kroužků
Lektor:Mgr. Zuzana Vebersíková
Garant: Jana Svatá (svata@cvkhk.cz)
Akreditace: Program je v akreditačním řízení
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD z nástupiště D2 linkou MHD č. 24 , vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené a Metropolitní univerzitě, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 800 Kč.
Poznámka: S sebou přineste nůžky, menší vařečku, špendlíky obyčejné, zavírací, barevné vyšívací bavlnky,

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
březen 2022 ----------     8:30-15:00 hodin ?? Školské zařízení pro další vzdělávání ped. prac. KHK   Připravujeme
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 1102 číslo vzdělávací akce 1-10-2-
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích