Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 17. únor 2019 @ 20:03 CET
Podrobný popis akce číslo 4-01-2-01
     Nastartování nových vztahů ve třídě Akce č. 4-01-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Seznámení s pedagogickými nástroji, postupy a metodami, které umožní analyzovat problém ve třídě, který je vnímán jako nestandardní, anebo ve třídě, ve které je žák, který je vnímán jako vlivný, ale s negativními následky. Norma a očekávání, role rodiče, žáka, učitele, školy. Identifikace osob a komunikací podílejících se na zátěžovém stavu - kdo je nositelem, za jakých okolností se stav projevuje. Příklady nestandardizovaných sociometrických nástrojů zjišťujících vztahy ve třídě. Skupinová dynamika. Bezpečí ve třídě jako základní prvek a jeho vliv na fungování třídy. Atmosféra, klima třídy. Sociální role a pozice žáka, reciproční chování. Styl vedení, neefektivní způsoby komunikace. Práce se třídou (komunitní kruh, pravidla, ladění ve skupině, reflexe žáka) vedoucích ke zmírnění situace nebo dosažení optimálního stavu. Příklady dobré praxe.
Určeno:učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ, metodikům prevence
Lektor:Mgr. Martina Grohmanová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Poplatek: 1 100 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
21. březen 2018 11. březen 2018 9:00 - 15:00 hodin Železnická 460, Jičín   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 401201 číslo vzdělávací akce 4-01-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích