Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 16. květen 2021 @ 23:21 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-01-2-09
     ADHD - metody v každodenní práci pedagoga - OBJEDNÁVKA Akce č. 4-01-2-09

Obsah: Seminář je zaměřen na vysvětlení příčin, které přes svou různorodost vedou k diagnóze s jednotným názvem ADHD. Co tato různorodost znamená pro každodenní práci pedagoga.

Přehled témat:
1. Projevy dětí s diagnózou ADHD, jejich potřeby a následně opatření, která mohou projevy potíží dítěte zmírnit. Rozdílné pohledy na diagnózu ADHD v čase i oborech, současné trendy.
2. ADHD jako primární příčina potíží dítěte, jako sekundární projev primárně jiného, obvykle komplexního problému, jako zástupná diagnóza.
3. Proč od rodičů zjišťovat informace o výchovných přístupech a jak s nimi pracovat.
4. Princip nárůstu projevů i případné agrese (ataky), temperament x postižení, osvědčené postupy z praxe při zmírňování potíží žáků.
Určeno:učitelům ZŠ, metodikům prevence a vychovatelům školských zařízení
Lektor:Mgr. Marie Komárová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-943/2016-1-162
Poplatek: cena smluvní
Poznámka: Program na objednávku v rámci realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín. Akce není určena pro pedagogické pracovníky mimo území ORP Jičín.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
19. květen 2017 22. březen 2017 8:30 - 15:00 hodin ZŠ Jičín, Soudná   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 401209 číslo vzdělávací akce 4-01-2-09
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích