Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 20. únor 2019 @ 17:37 CET
Podrobný popis akce číslo 1-02-2-11
     Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v mateřské škole Akce č. 1-02-2-11

Obsah: 3dílný kurz v celkové časové dotaci 24 hodin zaměřený na specifika práce s dětmi mladšími tří let v předškolním vzdělávání. Problematika fyzického a psychického vývoje, adaptační mechanismy dítěte, legislativní, materiální, personální a provozní podmínky v MŠ. Podmínky vzdělávání. Spolupráce s rodiči, metody a formy vzdělávání. Vhled do praxe ve vybrané mateřské škole se zkušenostmi s prací s dětmi mladšími tří let.
Určeno:učitelům MŠ, speciálních MŠ, ředitelům škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Šárka Gabrielová, Mgr. Martina Černá a Mgr. Eva Kotková
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít kolem prodejny Kubík směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 3 000 Kč/celý kurz
Poznámka: S sebou noste přezůvky. Upozorňujeme, že kalkulace výše účastnického poplatku na tento vzdělávací program je prováděna s předpokladem určitého počtu účastníků. V případě nižšího počtu přihlášených zájemců je realizace programu možná pouze za podmínky navýšení účastnického poplatku, k němuž by došlo po předchozím projednání se všemi přihlášenými.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
12. květen 2018 05. květen 2018 8:30 - 15:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška na všechny termíny
18. květen 2018 ----------     8:30 - 15:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
21. květen 2018 ----------     8:30 - 15:00 hodin MŠ Sluníčko, Štefánikova 373, Hradec Králové    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102211 číslo vzdělávací akce 1-02-2-11
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích