Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 14:10 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-02
     Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/2. semestr Akce č. 1-01-1-02

Obsah: Pokračování čtyřsemestrového studia pro získání způsobilosti k výkonu specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů dle zákona č. 563/2004 Sb., a § 9 c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., v celkové délce 250 hodin (200 hodin výuky, samostudia a 50 hodin odborných stáží).
Určeno:stávajícím frekventantům studia
Lektor:plk. JUDr. Břetislav Brejcha, Mgr. Martina Kekulová, Mgr. Jiří Sixta, PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Mgr. Michaela Veselá
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-27228/2015-1-776
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže). TJ Jičín, Revoluční ulice (po pravé straně za sportovním areálem v Lipách, ve směru Lomnice n. P., Semily. Pan Rychna (kontakt pro případ krize 607 738 412) Věznice Valdice, Mírové náměstí 1( Lipovou alejí ve směru na Semily); Exit Jičín, Na jihu 553 (Nové město JC, sídliště), Policie Jičín, Balbínova 23 - pod náměstím, za Kostelem Sv. Ignáce
Poplatek: uhrazen při zahájení studia
Poznámka: Odevzdání ročníkové práce do 30. 1. 2018 (1x v el. podobě). Předběžný termín odevzdání závěrečné práce 3. 11. 2018 (1x v tištěné verzi, 1x el.verzi, zhodnocenou, zaslat na e-mail kuncova@cvkhk.cz)., závěrečné zkoušky 5.-6. 12. 2018. Změna termínů vyhrazena. S sebou noste obuv na přezutí. Na toto studium již není možné se přihlásit.
Stáž 11.9., 8:00 ubytování TJ JC, Revoluční ul, 8:30 - 8:45 sraz JC ŠZ DVPP Železnická, (parkovat lze za školou i před školou), společný odjezd Valdice a na další stáže. 12. 9.2017, ZŠ Železnická, JC, Mgr. Veselá.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
11. září - 12. prosinec 2017 20. prosinec 2016 stáž - sraz v 8:45 hodin Jičín, ukončení v 16:15 Věznice Valdice, Exit, Jičín, Policie a OSPOD Jičín   Přihláška na všechny termíny
12. září 2017 ----------     9:00 - 16:15 hodin Železnická 460, Jičín    
26. září 2017 ----------     9:00 - 16:15 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
10. říjen 2017 ----------     9:00 - 16:15 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
17. říjen 2017 ----------     9:00 - 16:15 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
31. říjen 2017 ----------     9:00 - 16:15 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
9. listopad 2017 ----------     9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
21. listopad 2017 ----------     9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
28. listopad 2017 ----------     9:00 - 16:15 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
12. prosinec 2017 ----------     9:30 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
10. leden 2018 ----------     9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
13. únor 2018 ----------     9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101102 číslo vzdělávací akce 1-01-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích