Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 17. únor 2019 @ 20:01 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-32
     Klima školy a možnosti jeho ovlivňování - OBJEDNÁVKA Akce č. 1-01-2-32

Obsah: Význam klimatu pro lidské vztahy a efektivitu výuky. Typy klimat a jejich situační i strukturační využití. Profesionální standardy vlivu na klima a jeho dopady na vztahy ve škole. Profesionalita ve smyslu sdíleného klimatu ve sborovně.
Určeno:pedagogickému sboru SPgŠ Boskovice
Lektor:Mgr. Jiří Halda
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program na objednávku SPgŠ Boskovice

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
31. srpen 2018 13. březen 2017 9:00 - 12:00 hodin Střední pedagogická škola Boskovice, Komenského 5   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101232 číslo vzdělávací akce 1-01-2-32
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích