Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 20:34 CET
Podrobný popis akce číslo 1-03-2-01
     Aktivity v hodinách českého jazyka ve 4. - 5. ročníku ZŠ Akce č. 1-03-2-01

Obsah: Cyklus 2 seminářů. Nové formy aktivizace žáků ve výuce. Využití skupinové práce (ve dvojicích nebo ve větších skupinách) při procvičování stavby slovních druhů, stavby slova a jednoduché věty. Pohybové aktivity k upevnění správných postupů shody podmětu s přísudkem, psaní i/y po obojetných souhláskách atd. Aktivity k upevňování mluvnického a slohového učiva - např. Milionář (slovní druhy), Trosečníci, Kartářka (slovní zásoba). Náměty na procvičování dovedností ve slohu (metodika krok po kroku jak naučit žáky psát slohovou práci podle osnovy), na ověřování vědomostí v oblasti literatury a čtení s porozuměním (soutěže a herní aktivity v učebně i mimo učebnu), vyzkoušení konkrétních aktivit - např. Vetřelec, Doplň slovo apod.
Určeno:učitelům 4. - 5. ročníku ZŠ
Lektor:Mgr. Iva Bílková a Mgr. Radka Dušková
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16226/2016-1-570
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: S sebou přineste nůžky a lepidlo.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
12. březen 2018 05. březen 2018 13:30 - 17:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška na všechny termíny
26. březen 2018 ----------     13:30 - 17:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 103201 číslo vzdělávací akce 1-03-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích